Equipo:Personajes:
Haruyuki Arita

Principal
Kuroyukihime

Principal
Takumu Mayuzumi

Principal