Equipo:



Personajes:




Koyomi Araragi

Principal
Karen Araragi

Secundario
Mayoi Hachikuji

Secundario
Shinobu Oshino

Secundario
Suruga Kanbaru

Secundario
Tsukihi Araragi

Secundario