Equipo:Personajes:
Kafuka Fuura

Principal
Nozomu Itoshiki

Principal
Ai Kaga

Secundario
Chie Arai

Secundario
Harumi Fujiyoshi

Secundario
Ikkyu

Secundario
Jinroku

Secundario
Kaere Kimura

Secundario
Kotonon

Secundario
Meru Otonashi

Secundario
Meru's Father

Secundario
Nami Hitou

Secundario