Equipo:Personajes:
Akira Naitou

Principal
Ryou Sengoku

Principal
Suzu Koishikawa

Principal