Equipo:Personajes:
Jin Hyuuga

Principal
Kouji Hoshiyama

Principal
Maria Shiratori

Principal
Eldran

Secundario