Ashita no Joe Pilots

Pilot episodes.

Equipo:Personajes:
Danpei Tange

Principal
Joe Yabuki

Principal
Rikiishi Tooru

Principal