Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi

A new anime adaptation by Sparky Animation, Duckbill Entertainment, Baku Enterprise and Bandai Visual of the book Arashi no Yoru ni (One Stormy Night...) by Kimura Yuuichi.

Equipo:Personajes:
Gabu

Principal
Mei

Principal
Giro

Secundario
Mii

Secundario