100% Gokuama Kareshi!

A sweet love story that will melt your heart!
A gathering of the sweetest boyfriends.
“No matter where you are or the time of day, I will protect you.”

1. Kodomo ja, Nai no [Yoshioka Ririko]
2. Natsu ga Chikai [Kimura Ayako]
3. HOLE - Kirameku Sekai [Takahashi Rie]
4. BURNIN' VALENTINE [Higurashi Kinoko]
5. Koizaki [Higuchi Megumi]
6. Mame to Kurasu [Okinoko]

(Source: Midnight Scans)

Equipo:Personajes: