Equipo:Personajes:
Amaimon

Principal
Izumo Kamiki

Principal
Konekomaru Miwa

Principal
Rin Okumura

Principal
Shiemi Moriyama

Principal
Yukio Okumura

Principal
Kuro

Secundario