Equipo:Personajes:
Seara Arisugawa

Principal
Shuuhei Seto

Principal
Koharu Seto

Secundario